SEO ordbog

Få svar på alle dine spørgsmål om søgemaskineoptimering. Alle fagudtryk er inddelt i alfabetisk rækkefølge nedenfor.

A

Algoritme – Det er kort sagt algoritmerne der afgører hjemmesidens placering. Søgemaskinerne benytter algoritmer til at vurdere sidens relevans og styrke, i henhold til en søgefrase. Algoritmerne er dynamiske for hele tiden at gøre søgeresultaterne relevante.

Ankertekst – Et udtryk for teksten på det aktive link, man kan klikke på.

ALT tag – Benævnes ligeledes “Alternativ tekst” og det er den tekst du ser, når du bevæger musen henover et billede. Det er din mulighed for at fortælle søgemaskinerne, hvad billedet omhandler, da de ikke kan se det.

Artikeldatabase – Database hvor du har mulighed for at oprette dig som forfatter og tilføje artikler. Det er reelt en hjemmesidesamling, af en lang række artikler. Udbredt som en del af linkbuildingen, men effekten er aftagende.

Authorrank – Authorrank er et relativ nyt, men vigtigt begreb inden for SEO. Det omhandler din autoritet inden for dit fagområde/branche og det kan styrke dine placeringer og sidens troværdighed. Det sker primært via Google+ og benævnelser af dit navn eller brand.

B

Backlink – De indgående links fra eksterne sider. Relevante backlinks i høj kvalitet, vil være med til at forbedre sidens placeringer i søgeresultaterne.

Black Hat SEO – Et område du bør holde dig fra. Black Hat SEO er ufine metoder og teknikker, til at fremme dine placeringer, som er uacceptable for søgemaskinerne. Cloaking, Doorway Sites og Keyword Stuffing er eksempler på teknikker. Bliver det opdaget er straffen hård og du vil blive opdaget før eller siden – Så lad vær!

C

Canonical tag – Et tag der blev lavet for at fjerne duplikeret indhold og links. Canonical tagget kom frem i 2009 og er et HTML element der kan være rigtig gavnligt.

Cloaking – En metode hvor man skjuler ét indhold for besøgende og noget andet indhold for søgemaskinerne. En Black Hat metode.

CMS – En forkortelse for Content Management System; et meget udbredt system når der skal udvikles hjemmesider. Læs mere om CMS hjemmesider her.

Crawling – Processen når Googleboten gennemser din hjemmeside og vurderer dens indhold. Er din hjemmeside ikke indekseret, er det typisk fordi den ikke er blevet crawlet.

CTR (Click Through Rate) – Et vigtigt udtryk for klikfrekvensen på din annonce, banner eller placeringer i søgeresultaterne. Begrebet benyttes typisk i forbindelse med betalt markedsføring, hvor tracking er muligt. Udregningen sker via denne simple formel:

CTR (%) = (Klik/Visninger)*100

D

Deep link – En gren inden for linkbuilding, hvor man linker mod en underside, i stedet for mod forsiden. Det kan være nyttigt for at sikre en god linkprofil og for at forbedre undersidernes placeringer.

Dofollow – Et tag man kan sætte på et link så det videregiver linkjuice – i modsætning til Nofollow tagget. Når du arbejder med linkbuilding, er det afgørende af være opmærksom på Dofollow/Nofollow.

DNS (Domain Name Server) – DNS’ens opgave er at oversætte domænenavne til IP-adresser, så det rette indhold findes af browseren.

Duplicate content (dobbeltindhold) – Duplicate content er et udtryk for at det samme indhold findes på to forskellige url’er. Det er bestemt ikke noget der behager søgemaskinerne, så det skal du undgå. Der findes den “milde” form for dobbeltindhold, hvor siden kan tilgås både via http://minkærefarmor.dk og http://www.minkærefarmor.dk

Den værre form for dobbeltindhold er når identisk indhold, findes på forskellige domænenavne: Eksempel: http://minkærefarmor.dk og http://mitstamtræ.dk

E

EMR (Exact Match Result) – Når der tales om et Exact Match Result, er det et udtryk for en præcis og målrettet søgning, efter den givne søgefrase. Du benytter det ved at sætte ” ” tegnene om din søgning, men det giver kun mening i specielle sammenhænge.

Envejslinks – Endnu et begreb inden for linkbuilding. Det er links mod din hjemmeside, fra sider du ikke selv linker imod. Linksene går altså kun én vej.

F

Flash – Et multimedieformat der specielt benyttes af grafikere, når de skal lave smarte animationer. Det kan give flotte præsentationer, men også problemer med søgemaskinerne. Du skal være indstillet på at indholdet i dine Flash filer har svært ved at blive indekseret.

Frames – Et værktøj som webdesignere benytter, når de designer hjemmesider. Bestemt ikke godt for din SEO, da disse rammer har en hæmmende effekt på indekseringen.

G

Googlebot – Den robot Google benytter til at crawle din hjemmesiden. Crawling er et udtryk for gennemgangen af din hjemmeside. Det kan være opdateringer af eksisterende sider, eller indeksering af nye. Et system der kører via mange computere og det foregår via en algoritmisk proces. Læs mere under “Algoritme” øverst.

Google Analytics – Et system der tracker dine besøgende og deres adfærd. Essentiel når du skal vurdere udviklingen i besøgstal, måle konverteringsprocenter og optimere din hjemmeside.

Google Adwords – Et annonceringssystem hvor du kan annoncere på Google, eller i deres netværk af partnere. Adwords annoncer er de sider du finder øverst og til højre i søgeresultaterne. Du kan tilmelde dig direkte på Google.dk/Adwords og så får du typisk en gratis værdikupon.

Google plus (G+) – Google plus er et af de nye initiativer og det bliver helt sikkert vigtigt i fremtiden. Specielt hvis du gerne vil opbygge en god authorrank. Er du ikke allerede aktiv på Google + bør du blive det.

H

H-tags – Kendes af mange som de overskrifter der er på diverse hjemmesider. H-tags er en del af HTML-koden og tagget’s formål er at fortælle søgemaskinerne, at teksten er en overskrift og derfor bør tillægges større vægt. De findes i forskellige vigtighedsgrad, lige fra h1 – h6. I HTML-format ser de ud som følger:

<h1>Din overskrift</h1>

HTML (HyperText Markup Language) – Et meget udpræget opmærkningssprog, anvendt til at strukturere indhold på hjemmeside. HTML kom frem for over 20 år siden og findes i flere versioner.

I

Indeksering – I SEO fagsprog er indeksering et udtryk for, om dine sider kan findes i søgeresultaterne. Det kan de nemlig kun hvis de er indekseret. Du kan tjekke det ved at foretage følgende søgning: site:http://ditdomæne.dk

Indgående links – De links der kommer fra eksterne hjemmesider, som peger mod dit website.

Intern linkstruktur – Den interne linkstruktur er et udtryk for strukturen af de links du har på selve hjemmesiden. Det er vigtigt den er opbygget korrekt, så værdien ender på dine betydningsfulde sider.

J

Java – Et programmeringssprog der benyttes til udvikling af applikationer. Java er et meget tungt programmeringssprog og har du problemer med at logge på din netbank, er Java ofte årsagen.

Javascript – Et mere simpelt kodesprog og det læses normalt ikke af søgerobotterne. Hold derfor tekstindhold du ønsker indekseret ude af JavaScript.

K

Keywords – Direkte oversat betyder det nøgleord, men i danske termer kaldes de søgeord. Man kan her skelne mellem søgeord man gerne vil rangere på, og så Meta Keywords. Meta Keywords har en minimal betydning og du bør holde dig på 4-6 ord pr. side.

Keyword density (søgeordstæthed) – Keyword density er blevet et vigtigt begreb, da du nu bliver straffet hårdere for at overdrive brugen af samme søgeord. Søgeordstætheden er et procenttal over, hvor mange gange du har skrevet et vist søgeord. Det anbefales du holder den på 2-3 %.

Konverteringsoptimering – Et udtryk for den optimeringsindsats man udfører, for at hæve en hjemmesides konverteringsrate. Det gælder om at skabe fleste mulige gennemførte salg/mål, ud af 100 besøgende. Konverteringsoptimering er arbejdet med dine konverteringer.

L

Landing page – Et udtryk for den første side dine besøgende møder, når de fx. har klikket på et banner eller fundet dig på en søgning i søgemaskinerne. Læs mere om landing pages her.

Link – Der findes generelt tre former: indgående, udgående og interne links. Man kan skelne mellem tekst, billed -og video links. Tekstlinks er klart mest udbredte og laves ved at markere en tekst, trykke på editorens link-ikon og indtaste URL’en.

Linkbuilding – Et udtryk for det arbejde der består af at skabe links mod en hjemmeside. Du kan læse mere om den gode linkbuilding her.

Linkfarm – Linkfarme er et udbredt begreb inden for SEO, omend der er tale om en meget spammende form for linkbuilding. En linkfarm er en gruppe hjemmesider der linker til hinanden. Det er forskelligt om de bliver oprettet manuelt eller genereres automatisk. De er ikke velansete af søgemaskinerne og vi fraråder dem derfor.

Linkjuice – Linkjuice er et rigtigt fagudtryk, der omhandler værdien et link giver. De giver forskellig værdi og derfor er denne linkjuice central for effekten. Værdien afhænger af hjemmesiden linket kommer fra.

Linkkatalog – Et katalog hvor du har mulighed for at tilmelde din hjemmeside, suppleret med en beskrivelse. Katalogerne er inddelt i kategorier og du skal ofte igennem en godkendelsesproces. Mange linkkataloger har mistet hele eller dele af deres værdi, så fokuser kun på de bedste.

Long-tail søgeord – Et udtryk for søgefraser der består af mange ord. Et eksempel kunne være “Online markedsføring af hjemmeside”. Long-tail søgeord er kendetegnet ved at være mindre konkurrenceprægede og er derfor nyttige til at tiltrække besøgende.

M

Metadata – En fælles betegnelse for metadelen, der bl.a. indebærer dine sidetitler, meta keywords og description.

Meta description – På dansk benævnes det beskrivelse og det er din hjemmesides beskrivelse, der vises i søgeresultaterne. Meta Description har ingen betydning for dine placeringer, men en væsentlig betydning for din CTR. Altså hvor mange der vælger at klikke på DIN side i søgeresultaterne.

N 

Nofollow – Nofollow metatagget vil forhindre Google mod at følge et link på din side. Linket bliver derved ikke tillagt samme værdi og det har fået mange  hjemmesideejere til at “misbruge” metatagget.

Nofollow er reelt dit signal til søgemaskinerne om, at du ikke kan stå inde for indholdet på det website du linker mod. Hav derfor ALDRIG Nofollow på hjemmesidens interne og udgående links. Det sender et forkert signal til Google. Det er kun på dine blogkommentarer, at det kan være fornuftigt.

O

On-page optimering – Et udtryk for den optimering der foregår på selve siden. Det kan være forbedring af websitets indhold, sidetitler eller h-tags.

Off-page optimering – Off-page er omvendt et udtryk for den eksterne optimeringsdel, der primært består af linkbuilding.

P

Pagerank – Pagerank er opfundet af Larry Page, som er en af grundlæggerne  bag Google. Det er derfor nærliggende at se baggrunden for navnet; Pagerank. Det blev præsenteret helt tilbage i 1994 og det er en algoritme, der analyserer links. Det er én blandt flere metoder, som Google benytter til at vurdere din sides relevans på forskellige søgeord.

Panda opdatering – Googles Panda update har fokus på at straffe dårlige og overoptimerede sider, så gode kvalitetssider kan komme frem i lyset. Få nærmere indsigt i Google Panda her.

Penguin opdatering – En opdatering fra Google med fokus på links og linkprofiler. Overoptimering med for mange exacte ankertekster og unaturlige linkprofiler bliver straffet. Læs mere om Penguin opdateringen.

Q

R

Robots.txt – En metode til at forhindre Googleboten mod at gennemgå din hjemmeside. Robots.txt blokerer nemlig adgangen til mapper og filer på serveren. Det er vigtigt den placeres korrekt på serveren, dvs. det øverste mappeniveau.

Redirect – Der findes flere former for redirects. 302 er den midlertidige redirect, mens en 301 redirect er en permanent flytning, af en side eller domæne.

Reputation management – Går ud på at beskytte dit navn og omdømme i søgemaskinerne. Det kan være et virksomhedsnavn, jeres produkt, eller dit personlige navn. Ved reputation management arbejder man på at få positive sider til at rangere øverst, på den givne “navnesøgning”. Alle virksomheder og kendte personer, bør gøre en indsats på området. Vi har skrevet en artikel om reputation management som du kan læse her.

RSS Feed – RSS feeds kendes fra blogs, hvor du kan integrere dem med andre websites og tjenester. Et RSS feed viser på overskuelig vis alle bloggens indlæg.

S

SEO (Search Engine Optimization) – Søgemaskineoptimering er det danske udtryk og omhandler det arbejde der udføres, for at forbedre dine organiske placeringer. Medier & Co er en af mange firmaer, der tilbyder SEO i Danmark. Du er altid velkommen til at kontakt os, hvis du har behov for SEO optimering af Medier & Co.

SERP – En forkortelse for Search Engine Results Page og det er meget simpelt, den liste der fremkommer når du søger i søgemaskinerne.

Sitelinks – De links du ser under selve søgeresultatet, der fører til domænets undersider. Se eksempel nedenfor:

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap – En oversigt over siderne på et website. Man kan vælge at lave det som HTML og XML sitemap. Det mest almindelige er HTML og der er generelt enighed om, at det er det bedste. Det bedste sitemap laves ved at benytte sidens titel som link, da det derved minder om Googles søgeresultatsider.

Søgeordsanalyse – En søgeordsanalyse kan være en avanceret proces og går ud på at analysere søgefrekvensen på forskellige søgeord og sammenholde den med konkurrencen på disse. Søgeordsanalysen er fundamentet for din søgemaskineoptimering. Du kan med fordel benytte Googles søgeordsværktøj til det.

Splogs – En populær betegnelse for blogs der kun har ét formål; at bygge links. De har ofte en spammende karakter og er derfor blevet døbt Splogs.

T

Title tag – Et af de vigtigste områder inden for SEO. Title tagget er en kort overskrift af din side. En gode sidetitel skal være beskrivende og samtidig rumme dine søgeord. Den må maksimalt være på 67 tegn, inkl. mellemrum, tegnsætning mm. Det anbefales du holder den på 65 tegn.

U

Udgående link (outbound link) – Udgående links er de links der går væk fra din hjemmeside. Vær ikke bange for at linke mod andre relevante websites, for det kan faktisk gavne din side.

URL (Uniform Resource Locator) – De fleste kender til hvad en URL er. Eksempel: http://medier-co.dk. Nu ved du ligeledes hvad det er en forkortelse for.

V

W

White Hat SEO – Et udtryk for de “lovlige” SEO teknikker i Googles øjne. Du bør være meget opmærksom på hvordan du optimerer din hjemmeside og ikke mindst respektere Googles Guidelines.

X

XML sitemap – Et sitemap der adskiller sig ved at være skrevet i XML, frem for HTML.

Y

Z